ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ - EDITH PIAF

daisy medium

 1963, in recording studio with Edith Piaf

 mikis piaf

daisy medium